Wij zijn er voor kinderen, ouders en scholen met pedagogische hulpvragen.

Home

De Schoolpedagoog is een professionele zorgorganisatie voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun thuissituatie en/of schoolsituatie. Wij bieden gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar met gedragsproblemen zoals autisme, ADHD,  taal en spraakstoornissen of specifieke onderwijsbehoeften. In onze begeleiding staat  de koppeling tussen zorg en onderwijs centraal. Wij geloven namelijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als het gehele systeem versterkt wordt.

Onze regio
De Schoolpedagoog biedt scholen en gezinnen in Noord-Brabant ondersteuning. Wij richten ons op regio Breda, regio Peel Noord en omstreken.

Veilige omgeving
De Schoolpedagoog begeleidt kinderen en jongeren in hun huidige thuis- of school situatie. Wij verplaatsen ons naar de omgeving van het kind zodat wij hulpvragen vanuit het kind en zijn systeem kunnen bekijken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat specialistische zorg en onderwijs direct in de praktijk gebracht kan worden.

Kenmerkend
Kenmerkend aan ondersteuningstrajecten van De Schoolpedagoog is de manier waarop wij samenwerking zoeken met het netwerk van uw kind. Een belangrijk onderdeel in het netwerk van uw kind is zijn/haar school. Hieruit is onze naam voortgekomen: De Schoolpedagoog. Wij maken als onafhankelijke partij de verbinding tussen de thuissituatie, de schoolsituatie en andere betrokkenen. Onze begeleiding vindt vaak zowel thuis als op school plaats. Ons doel is het versterken van het gehele netwerk zodat uw zoon/dochter vanuit dit versterkte netwerk (weer) de kans krijgt om tot ontwikkeling te komen.

Passend onderwijs
De Schoolpedagoog biedt ook professionele ondersteuning op het gebied van passend onderwijs. De ontwikkelingen binnen passend onderwijs kunnen zorgen voor veranderingen en (pedagogische) vragen bij leerlingen, ouders, docenten en scholen.