Wij zijn er voor kinderen, ouders en scholen met pedagogische hulpvragen.

Voor wie

Voor wie?
De Schoolpedagoog is er voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun thuissituatie en/of hun schoolsituatie.
De Vriendencoach is er voor kinderen en jongeren die (er) graag een vriendschap (bij) zouden willen.

Onze specialisatie
Wij zijn gespecialiseerd in sociale zelfredzaamheid, gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden, pestpreventie, groepsdynamiek en thuiszitters.

Kenmerkend
Kenmerkend aan ondersteuningstrajecten van De Schoolpedagoog is de manier waarop wij samenwerking zoeken met het netwerk van uw kind. Een belangrijk onderdeel in het netwerk van uw kind is zijn/haar school. Hieruit is onze naam voortgekomen: De Schoolpedagoog. Wij maken als onafhankelijke partij de verbinding tussen de thuissituatie, de schoolsituatie en andere betrokkenen. Onze begeleiding vindt vaak zowel thuis als op school plaats. Ons doel is het versterken van het gehele netwerk zodat uw zoon/dochter vanuit dit versterkte netwerk (weer) de kans krijgt om tot ontwikkeling te komen.

Passend onderwijs
De Schoolpedagoog biedt ook professionele ondersteuning op het gebied van passend onderwijs. De ontwikkelingen binnen passend onderwijs kunnen zorgen voor veranderingen en (pedagogische) vragen bij leerlingen, ouders, docenten en scholen. Wij bieden op deze momenten pedagogische hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen. Wij ondersteunen kinderen en jongeren met complexe hulpvragen, die graag (regulier) onderwijs willen (blijven) volgen.