De Schoolpedagoog brengt zorg en onderwijs samen!

Expertise

Onze expertise richt zich op:

  • Vriendencoaching: gespecialiseerde begeleiding in sociale vaardigheden en sociale zelfredzaamheid.
  • Gedragsproblemen en psychiatrische problemen: ervaring in het werken met kinderen en jongeren met stemmingsstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, spraak‐ taalstoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
  • Leerlingenzorg: ervaring in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Pest preventie: ervaring in onderzoek naar preventie van pestgedrag binnen de school en een daarop aansluitende methode.
  • Groepsdynamiek: ervaring in het begeleiden van groepsdynamische processen.
  • Thuiszitters: ervaring in het werken met kinderen en jongeren in de thuissituatie en het begeleiden van kinderen op school. Ook kunnen we collega’s coachen bij pedagogische hulpvragen.
  • Spelbegeleiding: ervaring in het stimuleren van de ontwikkeling door middel van spel.

over-ons

Wie zijn wij?

Wij zijn Lisa van Leuken (links) en Rianne Knaap, twee gedreven en ambitieuze pedagogen. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Met een goede theoretische basis op het gebied van onder andere ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, orthopedagogiek en methodisch handelen kunnen wij opvoedings‐ en leerprocessen ondersteunen. We hebben een grote passie voor het werken met kinderen en jongeren die extra zorg en aandacht verdienen.

Onze persoonlijke kwaliteiten kenmerken zich door de manier waarop wij luisteren naar kinderen. Wij ‘zien’ wat kinderen nodig hebben en bouwen op deze manier aan een persoonlijke en hechte pedagogische relatie.

Beiden hebben we ons tijdens en na het afronden van de opleiding Pedagogiek zo breed mogelijk georiënteerd binnen het werkveld van een pedagoog. Lisa heeft haar onderwijsbevoegdheid en Rianne is ontwikkelingspedagoog. We hebben de afgelopen 8 jaar werkervaring opgedaan binnen diverse zorginstellingen zoals jeugdzorg, woonbegeleiding, gezinsbegeleiding en groepsbegeleiding. Ook hebben we ervaring opgedaan in verschillende vormen van onderwijs zoals het speciaal basis – en voortgezet onderwijs, het reguliere basis – en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs (MBO en HBO). Door deze ervaringen zijn we ervan overtuigd geraakt dat een pedagoog onderwijs en zorg samen kan brengen. Wij zien De Schoolpedagoog als een verbindende factor in de toekomst van passend onderwijs.

Volg ons via Facebook.