De Schoolpedagoog zet kinderen, ouders en docenten in hun kracht.

Werkwijze

Vriendencoaching

 1. Vriendenkoppeling
  Werkwijze:
  Vanuit een vertrouwelijk bestand van vriendschapswensen brengen wij ouders met potentiële vrienden met elkaar in contact. Wij nemen contact met u op als wij op basis van uw informatie inschatten dat kinderen bij elkaar zouden kunnen passen. Graag helpen wij u na uw akkoord door het uitwisselen van contactgegevens zodat u zelf contact op kunt nemen met de ouders van de potentiële vriend. Vriendencoaching kan als vervolg op vriendenkoppeling ingezet worden om uw zoon of dochter te begeleiden in de totstandkoming van een nieuwe vriendschap maar dit is niet altijd nodig.
  Doelen:

  • Kinderen en jongeren helpen bij het vinden van een passende vriend.
  • Ouders van potentiële vrienden met elkaar in contact brengen zodat u uw kinderen kunt begeleiden in de totstandkoming van een vriendschap.

  Vergoeding? Gratis.

 2.  Vriendenmiddag (8 tot 12 jaar/12 tot 16 jaar)
  Werkwijze: 
  Uw zoon of dochter wordt via een vriendenmiddag in contact gebracht met leeftijdsgenoten die ook graag een vriendschap zouden willen opbouwen. Het hoofddoel van de vriendenmiddagen is plezier maken met leeftijdsgenoten. Samen onderzoeken we of er een vriendschap zou kunnen voortvloeien uit de vriendenmiddagen. Hierbij is het doel een vriendschap leren opbouwen die ook zonder begeleiding voortgezet kan worden. Om dit te kunnen bereiken worden leuke groepsbevorderende activiteiten aangeboden gericht op zelfinzicht, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Ouders kunnen via de vriendenmiddagen ouders van potentiële vrienden leren kennen.
  Praktisch: 
  In Gemert is uw zoon of dochter van harte welkom op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur. In Eindhoven is uw zoon/dochter welkom op vrijdagavond van 19:00-21:30 uur. Uw zoon of dochter kan aansluiten bij een groep leeftijdsgenoten van 8 – 12 of van 12 – 16 jaar oud.  
  Doelen:

  • Samen plezier maken.
  • Kinderen en jongeren met elkaar in contact brengen.
  • Ouders met elkaar in contact brengen.
  • Zelfvertrouwen versterken.
  • Sociale vaardigheden leren.
  • Onderzoeken wat bij je past en van daaruit onderzoeken wie er bij je zou kunnen passen.
  • Vriendschappen opbouwen die ook buiten de vriendenmiddagen om voortgezet zouden kunnen worden.

  Vergoeding? PGB of particulier.

 3. De Vriendencoach
  Werkwijze: De Vriendencoach helpt je bij het maken van vrienden. Samen gaan we op zoek naar kansen en mogelijkheden binnen jouw eigen netwerk. Je ouders, en je juf of meester, kunnen hier vaak ook goed bij helpen. Misschien ken je al wel iemand met wie je (vaker) iets leuks zou willen doen? Of misschien kent je juf of meester een leeftijdsgenootje wat bij je zou kunnen passen? Het doel van begeleiding van de Vriendencoach is het opbouwen van een vriendschap die ook zonder de begeleiding van De Vriendencoach voortgezet kan worden.
  Doelen:

  • Je zelfvertrouwen versterken.
  • Sociale vaardigheden leren.
  • Kansen in je netwerk benutten.
  • Vriendschappen leren opbouwen of uitbouwen.
  • Zelfstandig leren reizen naar (potentiele) vrienden

  Vergoeding? PGB.

Begeleiding

Werkwijze: De Schoolpedagoog ondersteunt kinderen en jongeren in hun eigen omgeving.  Wij combineren de volgende drie ondersteuningsvormen om ervoor te zorgen dat het kind èn zijn/haar gehele systeem versterkt kan worden.

 • Wij versterken kinderen door begeleiding op maat in de thuissituatie en (indien nodig) de schoolsituatie.
 • Wij versterken ouders door opvoedingsondersteuning en indien gewenst beeldbegeleiding in de gezinssituatie.
 • Wij versterken leerkrachten door pedagogische ondersteuning in de schoolsituatie.

Vergoeding: (leerling)begeleiding kan gefinancierd worden vanuit een PGB of particulier.


Onderwijsondersteuning

Werkwijze: De Schoolpedagoog ondersteunt docenten in de klas door middel van coachingstrajecten op maat. Het doel van onze ondersteuning is het verbreden van het pedagogische handelingsrepertoire van docenten. Onze ondersteuning bestaat uit:

 • observaties in de klas
 • beeldbegeleiding
 • een gedragsanalyse
 • het geven van pedagogische adviezen aan leerkrachten

Onze trajecten zijn gericht op leermoeilijkheden, psychosociale of pedagogische problematiek. Docenten die leerlingen in de klas krijgen met specifieke diagnoses of zorgvragen zoals ADHD, faalangst en autisme kunnen tijdelijk ondersteund worden door De Schoolpedagoog.  Daarnaast bieden we ook begeleiding in groepsdynamische processen. Wij zijn gespecialiseerd in de preventie van pestgedrag binnen scholen en hierop aansluitende methodes.

Vergoeding: De Schoolpedagoog werkt vanuit onderwijs-zorgarrangementen. Onderwijsondersteuning kan gefinancierd worden vanuit het Regionaal Zorgbudget.